Bandi

Procedure Aperte – (art. 60 d.lgs. 50/2016)

 

Procedure negoziate – (art. 61 d.lgs. 50/2016)

 

Bandi per le imprese – (artt. 20 e 21bis d.l. 129/2016)

 

Manifestazioni di interesse – (art. 36 d.lgs. 50/2016)

 

Altre Procedure